Vest-Telemark gravferdsbyrå AS   Døgnvakt: 

928 13 634