Velkommen til heimesida vår.

Tokke Begravelsesbyrå vart starta 1. januar 1993 av Knut Våmartveit.

Torgeir Kovajord byrja i arbeid for Tokke Begravelsesbyrå i 2004, og saman med ektefelle Eldbjørg Landsverk overtok dei begravelsesbyrået 1. mai 2007 der begge hadde full stilling.
Noko av det vanskelegaste vi opplever er å miste ein som står oss nær. Vi som arbeider i begravelsesbyrået veit at det ikkje finst ein snarveg gjennom sorga.
Tokke Begravelsesbyrå er eit byrå som hjelper pårørande med alle tenester ved dødsfall og gravferd. Vi legg vekt på at alle skal føle seg tekne vare på, og ha mogelegheit til å fylgje sine eigne tradisjonar når nokon har gått bort. Det er viktig for alle, uansett kva religion og tradisjon ein har, eller også om ein ikkje tilhøyrer noko trussamfunn.

I august 2021 byrja Kjetil Hylland Olsnes i byrået i 50% stilling. Han er svigerson til Torgeir og Eldbjørg. 1 mai 2022 tok Kjetil over byrået og endra navnet til Vest-Telemark gravferdsbyrå AS. Kjetil har jobba i ambulansetenesta i Seljord som sjukepleiar i mange år. 
Torgeir og Eldbjørg kjem til å halde fram i byrået.


Vi er der for dykk, heile døgnet, heile året

Adresse:

Knut Askjesveg 125

3891 Høydalsmo

E-post:
kjetil@vtgravferd.no

Telefonnummer: 928 13 634