Prisar


Eksemplet viser ei standard gravferd med det som høyrer til. Annonse og blomar kjem som tillegg. Me bistend gjerne med å utarbeide dødsannonse og bestilling av blomar.

Kiste

Sibi, klassisk kvit med kvite handtak og svøp.

8 980 NOK

Klargjering av kiste  

Stell og nedlegging

975 NOK

Hygienetiltak

Utvida hygienetiltak etter behov på 375,-

157 NOK

Båretransport

Eigenandel ved tilskot frå NAV

2 538 NOK

Bistand ved gravferdsseremoni

Tilrettelegging med det naudsynte før og under seremoni

2 200 NOK

50 stk program/songhefte med personleg bilete

25 stk: 800,- 75stk: 1300,- 100stk: 1300,-

950 NOK

Administrasjonskostnader

Kommunikasjon med det offentlege og relevante instansar.

2 500 NOK

Honorar

Byråets avgiftsfrie honorar

3 600 NOK

Byråets pris ved ei standard gravferd


21 900 NOK


Aktuelle tillegg etter ynskje fra dei pårørande

  • Stell og nedlegging med kvit skjorte 125,-
  • Stell og nedlegging med eigne klær 325,-
  • Dødsannonse etter faktura frå aktuell avis. Me er behjelpelige med å utforme og sende til avisa.
  • Kistedekorasjon etter faktura frå blomsterbutikk. Om det er ynskjeleg kan me bestille dekorasjonar.

Har de spesielle ynskje ta kontakt på mail eller telefon for meir info!