Seremonien

Det er ikkje noko krav til å ha seremoni ved gravferd eller bisetjing.
Ofte ynskjer likevel dei fleste ein avskjed, og for mange er det viktig at seremonien har eit personleg preg, kanskje også etter avdøde sitt eige ynskje.
Vi legg til rette for alle slag seremoniar, om avdøde var medlem i eit kyrkje-, trus- eller livssynssamfunn.
Me lagar trykte program/songhefte som har eit oppsett over songar og innhaldet i seremonien, ofte med personleg bilete. Nokon ynskjer også å legge ut ein kondolonaseprotokoll der deltakerane i seremonien kan teikne seg.
Gjennom møte med pårørande gjer vi vårt beste for at gravferda skal bli ein verdig avskil i tråd med ynskje.